Sản xuất

+ MES + Maintenance + PLM + Quality

Chơi Video

Việc sản xuất được thiết lập lại hoàn toàn

Một giải pháp hiện đại cho một vấn đề cũ.

Không cần khóa thời gian

Lập kế hoạch chính xác dựa trên số liệu thực tế về thời gian sản xuất.

Tất cả trong một

Sản xuất, Chất lượng, Bảo trì và PLM được tích hợp liên kết đầy đủ.

Giao tiếp thời gian thực

Hiển thị bảng tính, cảnh báo chất lượng cho công nhân trong quá trình vận hành.

Tự động hóa bộ máy sản xuất

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ thiết bị của bạn bằng API.

Phần mềm MRP
mà Toyota yêu thích.

Tất cả những gì bạn cần đều có trong một phần mềm duy nhất

Dễ dàng + Mạnh mẽ = Giá trị

Kỹ thuật

 • PLM
 • Định mức nguyên vật liệu
 • Tạo các phiên bản

Kỹ thuật sản xuất

 • Định tuyến đường
 • Bảng tính

Sản xuất

 • Lên kế hoạch
 • Bảng điều khiển
 • Lệnh sản xuất

Chuỗi cung ứng

 • MPS
 • Các tuyến
 • Quy tắc đấu thầu

Chất lượng

 • Điểm kiểm soát
 • Kiểm tra (SPC)
 • Cảnh báo

Bảo trì

 • Quản lý thiết bị
 • Yêu cầu bảo trì

Trung tâm công việc Bảng điều khiển

Theo dõi thời gian

Hiển thị Bảng tính

Đăng ký sản xuất

Tích hợp tính năng Kiểm tra chất lượng

Cảnh báo đang thực hiện

Ghi lại số sê-ri/số lô

Tối ưu hóa mức tồn kho của bạn

Thông qua các xác nhận hoàn thành chính xác.

Sử dụng quy tắc đặt hàng, quy tắc chứng khoán tối thiểu hoặc lịch sản xuất chính để tự động hóa mua sắm. Hãy để lịch trình tính toán mọi thứ cho bạn. Sử dụng các tuyến đường, các ràng buộc và thời gian dẫn để tối ưu hóa mức tồn kho và tránh thiếu hụt.

blank

"Odoo cho phép công ty chúng tôi quản lý hiệu quả mức tăng trưởng doanh thu từ 2,4 triệu USD lên 15 triệu USD trong 4 năm."
- Jacky Lecuivre, CEO tại Coppernic

blank
blank

Mã vạch , ngay ngoài hộp

Cho dù bạn sử dụng số lô, số sê-ri hoặc sản phẩm không xác định, bạn có thể sử dụng mã vạch để tăng tốc hoạt động ở mọi bước:

 • Kiểm soát lễ tân
 • Chọn
 • Đóng gói 
 • Lệnh sản xuất
 • …và nhiều hơn thế nữa!

Lập báo cáo & KPIs tuyệt vời

Tất cả dữ liệu bạn cần đều nằm trong tầm tay bạn.

Kiểm soát năng suất của bạn bằng các báo cáo Hiệu suất Thiết bị Tổng thể (Overall Equipment Efficiency) theo thời gian thực và theo dõi 6 tổn thất lớn của TPM. Theo dõi các mục tiêu KPI bảo trì như MTTR và MTBF. Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực

Các báo cáo linh hoạt về mọi vấn đề từ chi phí đến truy xuất nguồn gốc xuất xứ, phân tích hiệu suất, OEE, và nhiều hơn nữa sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định thông minh hơn về doanh nghiệp của bạn.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

blank

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

blank

Mua hàng

Tự động hóa quy trình thực hiện để duy trì mức hàng tồn kho chính xác.

blank

Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

blank

Chất lượng

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và dễ dàng kích hoạt cảnh báo về chất lượng.

Hơn 5 Triệu người dùng phát triển kinh doanh                                        với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access
Shopping Cart