Một yêu cầu, Một Ứng dụng

Mở rộng khi bạn phát triển

Ứng dụng cho Website

Trình xây dựng trang web

blank

Trò chuyện trực tuyến

blank

Thương mại điện tử

blank

Blogs

blank

Diễn đàn

blank

Học trực tuyến

Ứng dụng Bán hàng

blank

CRM

blank

Bán hàng

blank

Điểm bán hàng PoS

blank

Đăng ký

blank

Chi phí thuê

Ứng dụng Tài chính

blank

Kế toán

blank

Hóa đơn

blank

Chi phí

blank

Tài liệu

blank

Sign

Inventory & Manufacturing Apps

blank

Kiểm kê hàng hóa tồn kho

blank

Chất lượng

blank

Manufacturing (MRP)

blank

PLM

blank

Mua hàng

blank

Maintenance

Ứng dụng Nhân sự

blank

Nhân viên

blank

Đội

blank

Tuyển dụng

blank

Hết giờ

blank

Đánh giá

blank

Giới thiệu

Ứng dụng Tiếp thị

blank

Tự động hóa marketing

blank

Khảo sát

blank

Email Marketing

blank

SMS Marketing

blank

Social Marketing

blank

Sự kiện

Services Apps

blank

Dự án

blank

Cuộc hẹn

blank

Thời gian biểu

blank

Dịch vụ tại chỗ

blank

Hỗ trợ khách hàng

blank

Planning

Productivity Apps

blank

Thảo luận

blank

Phê duyệt

blank

IoT

Công cụ Tùy chỉnh

blank

Studio Odoo

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng
Shopping Cart